การจัดส่ง

บริษัทจะมีการแบ่งบริการจัดส่งสินค้าตามขนาดของบรรจุภัณฑ์และน้ำหนักของสินค้า และพื้นที่ในการจัดส่งโดยที่จะมีระบบเก็บเงินปลายทางได้

 

  1. บริการขนส่งแบบเก็บเงินปลายทางด้วย Kerry Express สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 0-25 กก. ใช้เวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ
  1. บริการขนส่งแบบเก็บเงินปลายทางด้วย Nim Express สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนัก 0- 45 กก. ใช้เวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ
  1. บริการขนส่งแบบเก็บเงินปลายทางด้วย ไปรษณีย์ไทย สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนัก 20-200 กก. ใช้เวลาจัดส่ง 5-7 วันทำการ (ซึ่งบริการนี้ลูกค้าต้องไปรับสินค้าและชำระเงินค่าสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง)