ติดตามข่าวสาร

บริษัท เทคสเตอร์ โกลบอล จำกัด
88/1 หมู่ 11 ถ.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

02 150 6791
02-150-6791-4 ต่อ 33-35,41
02 549 5327
Monday - Friday 8:00 to 19:00
www.facebook.com/teksterstore
sale1@tekster.co.th
@teksterstore